Termäiner am September:

 

Donneschden, 28. September, 20h Prouf am Veräinshaus

 

Termäiner am Oktober:

Donneschden, 5. Oktober 20h Prouf am Veräinshaus

Donneschden, 12. Oktober 20h Prouf am Veräinshaus

Donneschden, 19. Oktober 20h Prouf am Veräinshaus

Donneschden, 26. Oktober 20h Prouf am Veräinshaus