Save the Date:

 

Generalversammlung

den 17. Februar 2022 em 19.30h am Veräinshaus

 

Den 24. Februar 2022 fänken mir mat den Prouwen nees un.