Termäiner

 

Bes op weideres gin keng Prouwen ofgehaalen. Informatiounen folgen per Mail an op deser Säit

 

Links fir Eenzelstemmen ze prouwen:

SOPRAN

Missa brevis W.A. Mozart KV 220 (Spatzen-Messe)

Kyrie

Gloria (vollständig)

Gloria (ohne Solo-Partien)

Credo

Sanctus

Benedictus (Schluss nach Soli)

Agnus Dei

 

ALT

Missa brevis W.A. Mozart KV 220 (Spatzen-Messe)

Kyrie

Gloria (vollständig)

Gloria (ohne Solo-Partien)

Credo

Sanctus

Benedictus (Schluss nach Soli)

Agnus Dei

 

TENOR

Missa brevis W.A. Mozart KV 220 (Spatzen-Messe)

Kyrie

Gloria (vollständig)

Gloria (ohne Solo-Partien)

Credo

Sanctus

Benedictus (Schluss nach Soli)

Agnus Dei

 

BASS

Missa brevis W.A. Mozart KV 220 (Spatzen-Messe)

Kyrie

Gloria (vollständig)

Gloria (ohne Solo-Partien)

Credo

Sanctus

Benedictus (Schluss nach Soli)

Agnus Dei

 

Nouten

Missa Brevis Kyrie

Missa Brevis Gloria

Missa Brevis Credo

Missa Brevis Sanctus

Missa Brevis Benedictus (Schluss)

Missa Brevis Agnus Dei