Termäiner am Mäerz:

 

30.03. Prouf am Veräinshaus 20 Auer FIR OUSTEREN

!! 31.03. PROUF AM SyrKus 19 Auer 30 !!

 

Termäiner am Abrëll:

05.04. Prouf fir Ousteren an der Kiirch

Sonndeg, 9.4. OUSTERMASS

10h Asangen

10.30h Mass

13.04. Prouf am Veräinshaus 20h

20.04. Prouf am Veräinshaus 20h

27.04. Prouf am Veräinshaus 20h

28.04. - 1.05 Rees a Flanderen