Termäiner am Dezember:

!! SAMSCHDECH, 9.Dezember 15h GENERALPROUF am Lycée !!

SONNDECH. 10. Dezember 17h CONCERT am Lycée
Raccord: 16h

Donneschden, 14. Dezember 20h Prouf am Veräinshaus

Donneschden, 21. Dezember 20h Prouf am Veräinshaus

MEINDEG, 25. Dezember 10.30h Mass an der MAACHER KIERCH